Tập thơ Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài tân hình thức (NXB Hội Nhà văn, 2006).

 

Chuyện người đời thường

Chuyện 40 năm mới kể

Tặng phẩm của dòng sông