Две любви

Есть любовь, похожая на дым;
Если тесно ей - она одурманит,
Дать ей волю - и ее не станет...
Быть как дым,- но вечно молодым.

Есть любовь, похожая на тень:
Днем у ног лежит - тебе внимает,
Ночью так неслышно обнимает...
Быть как тень, но вместе ночь и день...

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Có tình yêu giống như là làn khói
Nếu gần nhau tình sẽ hoá màn sương
Cho tình ý chí – tình không sống nổi
Là khói thôi – nhưng mãi mãi trẻ trung.

Lại có tình yêu giống như là bóng
Tình nghe lời, ngày nằm ở dưới chân
Đêm ôm ấp không còn nghe tiếng động
Là bóng, nhưng ngày đêm vẫn đi cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Có tình yêu như là khói
Ở chỗ chật bị ngạt ngay,
Ra chỗ rộng thì tan mất
Mong manh trẻ mãi tháng ngày.

Có tình yêu như chiếc bóng,
Ban ngày nằm dưới chân thôi,
Ban đêm dịu dàng ôm ấp…
Lặng lẽ chở che suốt đời…

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời