Giữa những đời, trong chập chờn, nhấp nháy
Của Vì Sao, tôi nhắc một cái tên…
Không phải vì để tôi được yêu Em
Mà bởi vì với người, tôi mệt mỏi.

Và nếu như mối nghi ngờ rất nặng
Câu trả lời ở Người ấy tôi tìm
Không phải vì ánh sáng đến từ Em
Mà bởi, với Em không cần ánh sáng.