Những cánh buồm căng gió
Nhấp nhô phơn phớt hồng
Khoảng chân trời châu Á
Còn mờ mờ hơi sương
Tựa hồ như mây đọng
Ngủ say vườn bên sông
Và mây ôm chân núi
Núi như bay trong không
Khắp đó đây thanh vắng
Trong giờ sắp rạng đông
Trên nòng súng cao xạ
Những giọt sương long lanh
Các chiến sĩ êm giấc
Đã sắp vào canh năm
Chim giật mình vỗ cánh
Mắc trong lưới nguỵ trang


Nguồn: Cỗ xe tam mã Nga (tiểu luận và bút ký về giao lưu văn hoá Việt-Nga), Thuý Toàn, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)