Không ai nói với tôi trong giờ học: "hãy lắng nghe"
Không ai nói với tôi trong bữa ăn: "hẵy ăn đi"
Và chẳng có ai gọi tên tôi là Ilya
Và không ai có thể dịu dàng âu yếm
Như mẹ hiền âu yếm đứa con thơ.

tửu tận tình do tại