"Vẫn thế thôi..." - em nói dịu dàng. -
"Vẫn thế thôi..."
Nhưng nhìn vào mắt em anh tuyệt vọng -
Vẫn thế thôi...
Em mỉm cười, hôn nhẹ nhàng say đắm -
Vẫn thế thôi...
Nhưng vẫn còn gì đó chưa đủ đầy viên mãn -
Vẫn thế thôi...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)