Tặng S.V. Rakhmanhinov

Vườn tu viện, tiếng hoạ mi ríu rít,
Chim hoạ mi khắp mặt đất giống nhau,
Đều cùng hót: có niềm vui duy nhất
Trong cuộc đời là hạnh phúc bởi tình yêu...

Đồng cỏ tu viện ngập trong hoa nở,
Vẻ dịu dàng chỉ có ở loài hoa,
Đều cùng nói: có phần thưởng duy nhất
Trong cuộc đời là chạm môi với người yêu...

Trong tu viện có biết bao hồ nước,
Mặt hồ xanh biêng biếc một màu xanh,
Đều cùng nói: màu thanh thiên đẹp nhất
Chỉ có trong ánh mắt tình nhân đang yêu và được yêu...