Tôi mơ ước về cái điều không có
Cả về điều có thể tôi ngu ngơ
Tôi mơ ước như nhà thơ chân chính
Như một nhà thơ chân chính, tôi ước mơ

Tôi mơ ước trong ráng chiều năm tháng
Địa ngục trần gian sẽ hoá xứ mơ
Tôi mơ ước như nhà thơ vũ trụ
Như nhà thơ vũ trụ, tôi ước mơ

Tôi mơ ước Chúa Trời rồi cứu rỗi
Đưa nước Nga thoát khỏi can qua
Là nhà thơ nga, nên vì thế
Theo tính cách Nga, vì thế, tôi ước mơ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)