- Mẹ ơi nước Nga là chi nhỉ ?
- Đó là... nàng công nương thiếp ngủ...
- Ta đánh thức công nương, mẹ yêu thương
- Đừng, đừng con, công nương đang ốm đó

- Phải về thôi để săn sóc công nương...
- Bên công nương... là bảo mẵu của nàng...
Bà lão đã bị lang ăn thịt
- Vậy còn nước Nga ?
                   - Nàng đã chết...

- Mẹ yêu thương con đau đớn xiết bao !
Tim con khóc, trong tim con nỗi sợ...
- Ô con thơ ! Nước Nga là bất tử
Nàng sẽ hồi sinh một ngày không xa !

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)