Hoa không nghĩ về người,
Nhưng người thường gặp hoa trong mộng...
Hoa không thấy ở người
Những gì người thấy hoa có sẵn...
Hoa không giết hại người
Là hoa vườn, hoa ruộng...
Người thường chuộng hái hoa!
Hoa bị người ra tay sát hại.
Có lúc người lại tôn sùng hoa,
Không phải vì hoa, mà vì chính họ...
Người coi hoa là thứ “giải trí” cho mình,
Nhưng không nhận ra hồn hoa vốn có...
Không có gì nặng nề và nhục nhã hơn
Thân phận những thứ hoa dễ kiếm!
Nhưng có dòng hoa với số kiếp khác thường:
Đó là loài hoa độc!
Hạnh phúc của chúng là nở bùng
Không bị người lùng gây hại...