Anh đã để mất nước Nga của mình
Đối chọi được chăng bản năng cái thiện
Với bản năng cái ác tối đen ?
Không được ư ? Thì xin hãy lặng im

Số phận đã đưa anh đến xứ người cay đắng
Không phải vô tình không có nguyên do
Vậy thì ích chi thở than và buồn bã
Phải làm gì cho xứng được nước Nga!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)