Càng nhiều sách khoa học tẻ nhạt,
Càng ít lãng mạn trong tim.
Càng nhiều người làm khoa học khô khốc,
Càng ít tiếng đùa cười trên môi.
Càng nhiều chuyến tàu chạy đi chạy lại,
Càng ít các khu rừng nguyên sinh.
Càng nhiều sỹ quan, gươm giáo,
Càng ít người cày cấy thôn quê.
Càng nhiều công xưởng làm ra đĩa hát,
Càng ít tiếng đàn thụ cầm ở các gia đình.
Càng nhiều ống nghe điện thoại,
Càng ít tiếng người trực tiếp với nhau.
Càng nhiều tin hôn nhân trên báo,
Càng ít đám cưới vì tình yêu.
Càng nhiều hát ca trong quán rượu,
Càng ít nghe được tiếng hót hoạ mi.
Càng nhiều người đi nhà hàng nhảy múa,
Càng ít người biết quý trọng vũ ba lê.
Càng nhiều chiến tranh, vết thương đau buốt,
Tuổi thọ đời người càng rút ngắn đi.