Biển yêu mặt trời, mặt trời yêu biển...
Vuốt ve hành tinh trong sáng, sóng nhấp nhô,
Dù đang yêu, biển vẫn nhấn chìm mặt trời, như dìm ước mơ xuống đáy sâu;
Sáng thức dậy, lại thấy mặt trời đang chiếu sáng!

Mặt trời cố thanh minh, mà không hề lên án,
Biển đang yêu lại tin tưởng mặt trời...
Chuyện xảy ra từ xưa, sẽ còn mãi muôn đời,
Chỉ sức mạnh của mặt trời, biển không bao giờ đo được.