Quê hương đèn hiu hắt,
Đất khách cây gãy rời.
Thần linh đi đâu tá?
Mặt ngọc hoá tro rồi.
Tưởng nhớ thêm tha thiết,
Thương tiếc gắng về thôi.
Ai hay đường trở lại,
Chỉ thấy trắng mây trời.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)