Quê hương đèn hiu hắt,
Đất khách cây gãy rời.
Thần linh đi đâu tá?
Mặt ngọc hoá tro rồi.
Tưởng nhớ thêm tha thiết,
Thương tiếc gắng về thôi.
Ai hay đường trở lại,
Chỉ thấy trắng mây trời.


- Đây là một trong năm bài thơ trong tập kỷ hành "Vãng ngũ Thiên Trúc quốc truyện" 往五天竺國傳 của Hye Jo. Bài thơ trên được viết khi Hye Jo còn cư trú tại chùa Nalanda (Na lạn đà) nổi tiếng ở Ấn Độ. Tại đây, trong thời gian học Phật pháp, ông ở cùng với một nhà sư người Hán. Nhà sư ấy đã qua đời ở chùa này. Hye Jo viết bài thơ này để tưởng nhớ người bạn đồng đạo

Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)