Ôi! Em đã làm gì?
đâu ngờ nhớ nhung thế!
Nếu nói rằng thương nhớ
chắc người chẳng xa em!
Đẩy người đi biền biệt
tình này dường nhớ nhung!


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa -Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)