Có bao giờ em không chung thuỷ?
có bao giờ em dối chàng chăng!
Đêm canh ba, vầng trăng vằng vặc
chàng không về, chàng ở nơi đâu!
Trong gió thu, lá rơi xào xạc
tấm lòng này xao xuyến biết bao!


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa -Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)