Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2012 19:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/08/2021 22:30

奉別蘇判書世讓

月下庭梧盡,
霜中野菊黃。
樓高天一尺,
人醉酒千觴。
流水和琴冷,
梅花入笛香。
明朝相別後,
情與碧波長。

 

Phụng biệt Tô phán thư Thế Nhượng

Nguyệt há đình ngô tận,
Sương trung dã cúc hoàng.
Lâu cao thiên nhất xích,
Nhân tuý tửu thiên thương.
Lưu thuỷ hoà cầm lãnh,
Mai hoa nhập địch hương.
Minh triêu tương biệt hậu,
Tình dữ bích ba trường.


Tô Thế Nhượng (So Seyang, 1486-1562) từng tuyên bố rằng “Ta tuyệt đối không bị mỹ sắc khuất phục. Nếu bị khuất phục, ta không là người.” Tô Thế Nhượng gặp Hoàng Chân Y và ở lại 30 ngày. Sau 30 ngày, khi từ biệt, Hoàng Chân Y làm bài thơ này tặng Tô Thế Nhượng.

Nguồn: Kim Hyun-Jung, A comparative study on literature of Hwang Jin-I and Lee Mae-Chang, Chosun University, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Dưới trăng, lá ngô đồng rụng.
Trong sương, hoa dã cúc tàn.
Chén nồng, ta say tuý luý
Lầu cao, trời bén tấc gang.
Hương mơ lẫn vào sáo trúc.
Nước trôi mát tận cung đàn
Sớm mai đời ta chia biệt
Tình xanh vô tận sóng xanh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên văn chữ Hán

Bản chữ Hàn ở trên là bản phiên âm chữ Hán của bài thơ. Bài thơ có nhan đề 奉別蘇判書世讓, Phụng biệt Tô phán thư Thế Nhượng (Phụng biệt phán thư Tô Thế Nhượng).

月下庭梧盡
霜中野菊黃
樓高天一尺
人醉酒千觴
流水和琴冷
梅花入笛香
明朝相別後
情與碧波長

Phiên âm:

Nguyệt hạ đình ngô tận
Sương trung dã cúc hoàng
Lâu cao thiên nhất xích
Nhân tuý tửu thiên thương
Lưu thuỷ hoà cầm lãnh
Mai hoa nhập địch hương
Minh triêu tương biệt hậu
Tình dữ bích ba trường

Nguồn: Kim Hyun-Jung, A comparative study on literature of Hwang Jin-I and Lee Mae-Chang, Chosun University, 2005.


Giai thoại kể rằng Tô Thế Nhượng (So Seyang) (1486-1562) từng tuyên bố rằng: “Ta tuyệt đối không bị mỹ sắc khuất phục. Nếu bị khuất phục, ta không là người”. Tô Thế Nhượng gặp Hoàng Chân Y và ở lại 30 ngày. Sau 30 ngày, khi từ biệt, Hoàng Chân Y làm bài thơ này tặng Tô Thế Nhượng.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Trăng sáng ngô đồng rụng
Trong sương cúc dại vàng
Lầu cao trời cách thước
Say khướt ngàn hồ trường
Lưu thuỷ đàn hoà lạnh
Mai hoa sáo trỗi hương
Sáng mai sau giã biệt
Sóng biếc quyện tình thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời