Chùa cổ tiêu điều bên ngự câu,
Chiều buông cổ thụ khiến ai sầu.
Khói mây lạnh lẽo sư tàn mộng,
Năm tháng chênh vênh tháp mẻ đầu.
Cánh phượng về đâu chim sẻ lượn,
Đỗ quyên hoa nở thả dê trâu.
Thần Tùng nhớ mãi phồn hoa cũ,
Nào biết xuân này xuân tựa thu.


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)