Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 03/08/2022 21:18

Nhân sư ơi!
Tôi xin Người một chút văn minh
Để mang về cho quê hương xứ sở
Đất nước tôi bốn ngàn năm lịch sử
Vẫn mịt mù chưa tìm được lối ra

Chẳng phải vì người Việt kém thông minh
Chẳng phải vì họ không cần cù chịu khó
Chẳng phải vì đất nước thiếu tài nguyên
Chẳng phải vì thiên nhiên không ưu đãi
Sao lịch sử cứ đùa dai mãi?
Nghiệp chướng nào đã chặn đường đi?

Xin hồn Người hãy bay về cùng tôi
Để toả sáng giữa núi sông một thuở
Xua đi hết những mây mù ngăn trở
Chịu đớn đau làm một cuộc hồi sinh

Tôi xin Người một chút văn minh?


02.07.2022

Vài suy nghĩ dưới tượng Nhân sư của đất nước Singapore.