Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 03/08/2022 21:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/08/2022 18:11

Dắt tay nhau đi (*)… đến chân trời
Ánh sáng chỉ đường toả muôn nơi
Mùa Xuân Tụ lại hồn non nước
Tám hai nay bác vẫn xanh ngời


25/4/2022

* Tên một tiểu luận bác viết năm 1988: Dắt tay nhau đi dưới ánh sáng chỉ đường của trí tuệ.