Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 01/10/2022 19:42

Lẫy lừng, kiệt xuất một thiên tài
Ngàn năm nước Việt một Ức Trai
Tấm lòng trong sáng lưu hậu thế
Ngời chói sao khuê ánh thái lai


10/01/2017

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Thuở ấy, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2017