Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 05/12/2021 06:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 21:56

Tất cả sự vĩ đại
Đều thuộc về nhân dân
Nên đừng quá đề cao
Vai trò của cá nhân

Người làm nên lịch sử (*)
Đó chính là nhân dân
Sự nghiệp của cách mạng
Là sự nghiệp toàn dân

Xã hội càng văn minh
Càng biết tôn trọng dân
Mục tiêu của nhà nước
Là phục vụ nhân dân

Người đẩy thuyền là dân (**)
Người lật thuyền cũng dân
Làm quan chỉ nhất thời
Nhân dân thì vạn đại

Nếu không có nhân dân (***)
Thì đất nước không còn
Nếu để mất lòng dân
Đất nước này sẽ mất

Cội nguồn mọi sức mạnh
Đều ở trong nhân dân
Chìa khoá sự phát triển
Là thuận theo ý dân

Nhân dân được tự do
Xã hội sẽ văn minh
Nhân dân được làm chủ
Đất nước sẽ phồn vinh.


17/07/2017

* Viết theo những quan điểm cơ bản của Các Mác về quần chúng nhân dân đó là: “Quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử” và “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.
** Viết theo câu nói của vị đại anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi: “Người đẩy thuyền là dân, người lật thuyền cũng là dân”.
*** Khổ thơ được viết theo ý câu nói của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu: “Không có nhân dân thì đất nước không thể còn, chủ quyền không thể lập, nhân dân còn thì nước còn, mất lòng dân thì mất nước, dân quyền được đề cao thì nhân dân được tôn trọng và nước cũng mạnh”.