Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:07

Hoàn lương cũng sáu bảy đường
đường "chừa tham nhũng" xem chừng vắng ngoe


Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014