Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2011 02:42

Vắt vẻo đường xưa Hồ Chí Minh
Quảng Bình xuyên tận sát Tây Ninh
Trường Sơn một dải xanh hơn sử
Cứ mãi đi màu chửa hết xanh


Nguồn: Yêu có nguội dần? (thơ), Huy Dung, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002