Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 21:51

Cờ bạc

Gia tài thâu trọn rất tài
"máu me" cờ bạc trắng tay. Thôi rồi!
Ván hên, hét tướng kỳ khôi
"thằng bần" cờ bạc cuối đời - ăn xin

Nát rượu

Rượu vào lagf nói huyên thuyên
vui đâu không thấy, muộn phiền tự dưng
hình thành tính khí ẩm ương
chợt vui chợt giận trăm đường khó khăn

Lừa dối

Đó nha tái phạm! Không tha
nhận roi nhớ sửa cho cha vui lòng
đến già lừa dối ớn đòn
"thành nhân" ngay thẳng do công cha rèn


Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014