Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:12

Khoe bằng cấp, vẻ "ta đây"
khi vào việc thực: ngô ngây tịt mù


Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014