Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:19

Bóng em khuất nẻo
xiêu vẹo lều quê!
Thương thân thu thuở đi về
chung lưng vượt thác bốn bề heo may

Mây bay tha thướt
không ướt má hồng
Thu ơi khoảng cách không còn
Thu hay ta đó? thong dong nhịp đời


Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014