Nhìn sâu mắt Mẹ nặng tình thâm
Thương cảm bao la, dễ nhận chân
Hiểu Mẹ-anh-hùng qua cốt lõi
Toả thành tia mắt: ánh trong ngần


Nguồn: Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005