Bước chân đo rặng liễu
mê bóng nước Hồ Gươm
rêu Tháp Rùa xanh bóng
cạnh băm sáu phố phường

Bên cao tần tua tủa
gạch Thăng Long thành cổ
đáy Tây Hồ địa tầng
nhớ Bà Huyện Thanh Quan

Yêu sao tiếng rao đêm
đường làng gạch lát nghiêng
Yêu Ba Đình nắng sớm
gọi tháng Tám mùa thu

Vi vu ngày gió bấc
tìm thanh lịch kiêu sa
tìm Tràng An phong nhã
cảm phục nét tài hoa


Nguồn: Em từ đâu đến (thơ), Huy Dung, NXB Văn học, 2008