Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:10

Đại gia ba bảy loại "gia"
Riêng "gia" tham nhũng, quỷ tha, khỏi bàn


Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014