Xuân, ta đúng hẹn, giữ lời thề
Thương nhớ cội nguồn, trở lại quê
Ơi đất mẹ, chân vừa bén chạm
Mừng vui, buồn tủi_lệ tràn về.