Nhìn sâu mắt ấy tươi roi rói
Ngợp ánh tâm hồn lai láng đầy.
Thêm quý thêm yêu tình cốt lõi
hoà vào tia mắt diệu huyền thay!