Vì quên không chọn làm thơ bên song cửa đón bình minh
(đón cả bão hừng đông, cả sáng mưa trưa nắng)
Không biết hít sâu vịnh Hạ Long, Vân Phong trữ tình
Không rành ‘rũ quên’ bikịch! Nên biđát muôn hình vạntrạng.