Rượu cùng thơ chan hòa không khách sáo
nhưng thơ không nhất thiết rượu khơi mào.
Nếu cùng mức cân bằng (vốn bản chất thanh tao)
thì thơ-rượu thường cùng nhau kết nghĩa.

Rượu mừng lễ hội, chúc thành công, thấm thía tiêu sầu.
Cũng chúc cũng mừng cũng giải sầu nhưng thơ xới đáy hồn sâu
xới buồn vui sướng khổ nỗi chung riêng
còn thức tỉnh con người còn sáng tạo thiêng liêng!

Đôi khi rượu giúp người thơ chợp mắt
chơ vơ bíu đỉnh mây mời
ngợp trăng tơi bời thơ rơi
cánh run run không nản nương bèo dạt
qua trầm mặc biển khơi.

Ly tao nhòa rượu khắp nơi nơi
Chiếm trọn phần chìm băng đảo trôi
(phú quý vinh hoa, phần ảo nổi)
Dang tay ôm trọn đạo thơ trời.