Trăng non, ấn tượng ngày về lại
Thưởng ngoạn quê hương, lòng thoải mái.
Chợt nỗi buồn xưa ấy hiện về
Xót thương còn buốt trái tim tê.