Không hề khóc, chẳng buông mình ủ rũ
tự làm chủ lấy mình.
Không thao thức, chỉ rèn mắt rực lửa nhân sinh
Không tủi phận khóc bình minh quạnh quẽ.
Nhưng lúc khấn văn bia Bạn 49 ngày, đầm giọt lệ!