Bàn chân giẫm cỏ lối hoang
Trách mình hối muộn, nghĩ càng thương em
Mắt cay lệ ứa hằng đêm
Hoang liêu trăng rọi càng thêm nao lòng.