Hoa niên khổ, khiến thơ hoá hững hờ?
Đò vật vờ khuya khoắt bóng đơn cô
Ngủ dập dềnh, trôi lạc bờ quên bến!
Hời hợt thế, nên duyên phận lửng lơ.