Nắng nôi chạnh nhớ những hồn xưa
dấn bước hành quân, ngơi nghỉ chưa?!
Cát trắng nắng rang, đường tít tắp
Hiếm hoi vài ngọn gió lưa thưa.