Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2015 08:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 13/11/2015 09:07, số lượt xem: 294

Từng rên xiết, lắm buồn khổ đoạ đày
nhưng ‘tứ’ nhàm, thơ chẳng vút cao bay.
Trải tận cùng từng sướng vui vô tận
‘tứ’ không mới, đâu tiệm cận thơ hay!