Thành phố chín tuần không mái nhà
Vợ con cùng mệt mỏi theo ta.
Phố dài rả rích mưa thầm nhắc:
Biết ‘nhẫn’, an cư chắc còn xa.