Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 10:21

Gà gáy rạng ngày ngoài bệnh viện,
Thể thao sân cạnh tiếng hô nhanh.
Truyền tin báo sớm đông - xuân chuyển,
Chim hót chuyền nhau hoa trổ cành.

Chiều qua bác sĩ cùng y tá
Đã cuốc vườn xong, đã ủ phân,
Sửa sang lối dạo vòm hoa lá,
Hồng cúc trồng thêm sửa soạn xuân.

Bệnh cũ lui dần với gió đông.
Chín năm bơi lạch với leo rừng
Cái gan thành báng, bàn chân thấp
Cũng tạm yên rồi, xuân biết chăng?

Máu hồi sức trẻ anh nhanh bước,
Xuân sắp lên đường cuốn áo anh.
Yên dưỡng chị ơi! Đừng nóng ruột,
Mùa xuân mở hội chẳng quên mình,

Xuân vẫn nhớ ta dừng nghỉ tạm,
Xuân đi ta lại lên đường đi.
Tiếng gà gáy trọn vòng năm tháng
Đẩy mặt trời quay theo bánh xe.


12-1958

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960