Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 22:24

Đã một phần ba năm
Vút trôi về quá khứ
Đã hai phần ba đời
Vèo nhanh hơn lắm nữa.

Phần ba, hai phần ba
Đều nhỏ dần tỷ số
Nhưng bút còn giữa trang
Đâu chịu ngồi tính sổ!

Cuối tháng tư đầu hạ
Hoa thơm lắm đất ơi!
Đời có bao vất vả
Vân hăng thơm bấy đời!

Bàn tay ta vẫn đầy
Bám nóng vào cuộc sống
Đấu đã giờ gỡ tay
Để đi về quãng trống!

Nửa đêm bừng tỉnh giấc
Nghe con thở bên mình
Con út đòi ngủ bố
Sớm dậy làm bình mình

Tay trùm lên tay con
Chợt nghe đời vĩnh viễn
Nửa lắng, nửa bồn chồn
Lòng thơ vương lưới nhện.

Giăng ba bề bôn ngả
Lưới nhện bắt trời xanh
Phần ba hay phần nửa
Trời vẫn trời nguyên lành.


30-4-1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]