Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 10:31

Chiều tháng chín nắng vàng thịnh vượng
Ruộng bát ngát lúa xanh mầu cốm
Hương lúa cũng xanh đọng ánh sương chiều.
Đất mỡ màu ngọn gió cũng phì nhiêu
Như thức gọi trăm nghìn mầm mộng.
Sông Trà Lĩnh kề bên dợn sóng
Như tà áo hồng hé mở dưới the xanh
Của cánh đồng mơn mởn.
Mặt trời chênh
Chúng tôi đến thăm ngôi chùa cổ
Chân đến đây ngỡ bước về quá khứ,
Chùa đứng đây mưa gió nghìn năm.
Lòng tin xưa không còn nữa.
Những tay làm
Nên chùa đẹp vẫn rồng bay phượng múa
Trong nghìn nét vui tươi ôm dáng gỗ,
Trong búp sen vun vút gác chuông cao.
Chúng tôi, lòng con cháu tự hào
Thấy chùa đẹp nghìn năm đứng vững
Như tay cha ông nở vào cuộc sống.

Chùa năm xưa Tây bắn, cột nghiêng xiêu.
Ta sửa lại chùa; chuông cũ mang treo
Đâu phải để gọi hờ lòng tín mộ,
Mà tiếng chuông ngân tưởng chừng hơi thở
Của cha ông vượt năm tháng về đây...
Phủ rêu phong ta khêu lại ánh ngày
Đã chiếu dọi những lớp người thuở trước
Nhiều đau khổ và cũng nhiều mơ ước
Lợp lên nhau như mái ngói âm dương.
Chúng tôi ra về sóng lúa ngập đường
Lòng man mác: Từ nước non có chủ
Ta có trọn tương lai cùng quá khứ.


10-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960