Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 10:22

Cây bên đường lực lưỡng
Như một đoàn thanh niên.
Trưa quê hương gió nắng
Hoa bướm cũng ra thuyền.

Sông, vẫn dòng sông trẻ
Nước vẫn nước dạt dào
Mây đùn từ đáy bể
Đội ngày lên cao cao.

Trưa đứng bóng bên đường
Trái trên cành trái nặng
Sóng nở chùm hoa nắng
Tặng bờ yêu quê hương.


Quảng Yên, 3-1959

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960