35.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 13/03/2009 19:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 21:59

Trái đất còn quay, mãi mãi quay
Hai thân chiếc áo nối đêm ngày
Như người xứ Huế lòng tươi trẻ
Nhịp bước đường xa áo nối vai.

Đất trẻ trung hoài quay nhịp múa
Trên lưng hoa trái bốn mùa reo
Lòng ta một thuở là hoa trái
Cuống bám cành tươi nắng gió reo.

Rồi chẳng còn ta ở cõi này
Đất quay, quay mãi nhịp nồng say.
Người sau sẽ đến vui hơn chút
Vui Đất nghìn năm vất vả xây.

Ta sẽ ra đi chẳng ngậm ngùi
Yêu đời đến rốt giữa lòng vui.
Vào đời ta đã buồn da diết
Khỏi phải buồn chi lúc cáo lui.


7-1979

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984