15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 17:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/11/2019 02:44

Chân rộn, lòng đau xé;
Tay buông, dáng não nùng.
Đứng dừng trông mắt lệ,
Đi: bắc cầu nhớ nhung.

Người xa, buồn lại gần,
Tai nặng lời giao thân.
Ngã ba tà áo lặn...
Dặm trường thương cố nhân.

Gió về, chiều sẽ kể...
Bước chậm tưởng gần người...
Cây dài lung bóng xế,
Sương sầu gieo xuống vai.


Nguồn: Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940