Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ.
...
Không nỗi gì có thể vuốt ve hơn