Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 14:36

Anh hùng lao động Thương nghiệp

Đảo Cái Chiên hắt heo
Sớm lại chiều gió cát.
Dân xơ xác thân nghèo
Đói cuồng cơn giáp hạt.

Bọn buôn đầu cơ đói
Ép giá dó, tre, mây.
Đảo như cơn đói nổi.
Rừng tựa thân héo gầy.

Anh đến gạo muối đến;
Cơm no, muối mặn mà.
Sức người thành mây bện,
Rừng ta nuôi dân ta.

Lên rừng theo cụ già
Về trường với em bé,
Thu dó đổi giấy, và
Chống gian thương, thổ phỉ.

Những mái ngói đầu tiên
Tươi hồng trên biển biếc.
Ai có bàn tay tiên
Phép thần xua đói rét?

Anh miền Nam tập kết
Ruột thịt với đồng bào,
Mang tấm lòng của Đảng
Nâng cuộc đời lên cao.


5-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958