Núi buổi chiều gió thổi,
Đây là cuộc khởi hành,
Chiều qua tiếng loa gọi,
Vang lừng rừng núi quanh.
Anh đi vào bộ đội,
Em ở nhà thay anh.
Gió giữa hai sườn núi
Loa gọi giờ tòng chinh.

Giữa mùa xuân gió thổi
Trai làng một nửa ra đi.

Một chiều Vĩnh Yên năm ngoái,
Tôi nghe loa gọi tòng quân.
Nương sắn lòng tôi thoai thoải
Theo chân các chị tần ngần
Theo bước các anh hăng hái.
Tòng quân nô nức ngày xuân!

Nay hoa cau tủa ngà,
Nay bụi mía sắc lá,
Nay bóng mây trên nội
Đang ủ vàng lúa xanh.
Mùa gặt tới lại vắng
Cầu chúc anh an lành.

Tiếng súng rền mặt trận,
Ngọn lúa ngập bờ xanh,
Điệp những lòng trai gái
Trong nỗi niềm chiến chinh.


Việt Bắc, 9-1949

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958